Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

01/01/1970 08:00 +08 - Lượt xem: 25060


Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư BVG
Sàn giao dịch: UPCOM
Mã chứng khoán: BVG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Quý cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây
 
Bài xem nhiều