Thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền (30/03/2021) họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên BVG năm 2021

08/03/2021 16:13 +07 - Lượt xem: 26381

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Group Bắc Việt trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021...

Thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền (30/03/2021) họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên BVG năm 2021 như sau:

– Thời gian thực hiện dự kiến : Thứ 2 ngày 26/04/2021
– Địa điểm : Công ty con – Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt, Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, Thôn Tô Hiệu, Xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
– Nội dung họp:
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  • Báo cáo kết quả hoạt động của BGĐ, HĐQT, BKS năm 2020;
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tải toàn văn thông báo tại đây
Trân trọng Thông Báo!
 
Bài xem nhiều