Công văn Gửi TTLK về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

01/08/2019 07:24 +07 - Lượt xem: 31287

Công ty CP Đầu tư BVG đã gửi công văn thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội...

Công ty CP Đầu tư BVG đã gửi công văn thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông:

Quý cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây.
 
Bài xem nhiều