BVG công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2017

01/01/1970 08:00 +08 - Lượt xem: 28784

 

Công ty Cổ phần Đầu Tư BVG công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2017 :

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu và tải toàn văn thông báo tại đây
Trân trọng Thông Báo!
 
Bài xem nhiều