Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

26/06/2020 18:44 +07 - Lượt xem: 44569

Sáng ngày 26/06/2020, Công ty Cổ phần Đầu Tư BVG tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2020 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Vượt qua 2019 đầy thách thức và 6 tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19

Sáng ngày 26/06/2020, Công ty Cổ phần Đầu Tư BVG tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông Năm 2020 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Vượt qua 2019 đầy thách thức và 6 tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Bắc Việt đang sẵn sàng cho những kế hoạch mới để vươn cao vươn xa trong thời gian tới.

Tài liệu xem thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường nên năm 2020

Đồng thời nhiệm kỳ mới đã bình bầu và biểu quyết Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

Hội Đồng Quản Trị mới nhiệm kỳ 2020 – 2024 bao gồm:

  • Ông Đặng Đức Dũng
  • Ông Lê Quốc Hùng
  • Ông Vũ Hữu Trí
  • Ông Trần Anh Vương
  • Ông Fuminori Tsuboi

wp-content/uploads/2020/06/img0092-1.jpg

Ban Kiểm Soát mới nhiệm kì 2020 – 2024 bao gồm:

  • Bà Trần Thị Thu Lệ
  • Ông Phạm Anh Tuấn
  • Bà Đặng Thị Hạnh

wp-content/uploads/2020/06/img0098-1.jpg

 
Bài xem nhiều