Báo cáo giao dịch của cổ đông liên quan_Bà Vũ Thị Hồng Trang, con gái Ông Vũ Hữu Trí - thành viên HĐQT đã bán 99.600CP BVG

12/01/2022 23:05 +07 - Lượt xem: 11513

Báo cáo giao dịch của cổ đông liên quan_Bà Vũ Thị Hồng Trang, con gái Ông Vũ Hữu Trí - thành viên HĐQT đã bán 99.600CP BVG

Báo cáo giao dịch của cổ đông liên quan_Bà Vũ Thị Hồng Trang, con gái Ông Vũ Hữu Trí – thành viên HĐQT đã bán 99.600CP BVG
Xem thêm thông tin tại đây

 
Bài xem nhiều