Báo cáo giao dịch của cổ đông có liên quan_Ông Vũ Hữu Thắng, con trai thành viên HĐQT đã bán 116.500 cổ phần BVG

24/01/2022 11:28 +07 - Lượt xem: 8107

Báo cáo giao dịch của cổ đông có liên quan_Ông Vũ Hữu Thắng, con trai thành viên HĐQT đã bán 116.500 cổ phần BVG

Báo cáo giao dịch của cổ đông có liên quan_Ông Vũ Hữu Thắng, con trai thành viên HĐQT đã bán 116.500 cổ phần BVG
Xem thêm thông tin tại đây

 
Bài xem nhiều