Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

01/01/1970 08:00 +08 - Lượt xem: 28515

 

Công ty CP Đầu tư BVG kính gửi cổ đông Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 để CBTT ra ngoài thị trường ( Biên bản họp kèm theo)

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu và tải toàn văn tại đây
Trân trọng Thông Báo!
 
Bài xem nhiều