Giải trình về ý kiến ngoại trừ và chênh lệch doanh thu, lợi nhuận trên BCTC Cty mẹ và Hợp nhất kỳ hoạt động 01/01/2016 đến 31/12/2016

04/01/2017 01:34 +07 - Lượt xem: 23351

 

Công ty Cổ phần Đầu Tư BVG thông báo Giải trình về ý kiến ngoại trừ và chênh lệch doanh thu, lợi nhuận trên BCTC Cty mẹ và Hợp nhất kỳ hoạt động 01/01/2016 đến 31/12/2016 như sau:

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu và tải toàn văn thông báo tại đây
Trân trọng Thông Báo!
 
Bài xem nhiều