11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Nhà máy Công nghệ Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
8
 
6
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

20/02/2019 07:56

 

 THÔNG BÁO MỜI HỌP­
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
            
Kính gửi:       QUÝ CỔ ĐÔNG
 
Công ty Cổ phần Đầu tư BVG trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
1.       Thời gian họp: Từ 9h30 ngày 02 tháng 03 năm 2019 (Thứ Bảy)
2.       Địa điểm: Nhà máy Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt, Km7, Quốc lộ 18, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh. 
3.       Nội dung dự kiến tại Đại hội Cổ đông thường niên 2019:
 • Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018
 • Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2019
 • Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
4. Đăng ký tham dự đại hội:
 • Quý Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký trước ngày 01/03/2019 qua mẫu Giấy Ủy Quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019 (mặt sau) tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG
 • Email: hanh.dt@bacvietsteel.com
 • Địa chỉ: 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN
 • Điện thoại: (0222) 3617933 / 0977626277 / 0986931025      Fax: (0222) 3617932
5. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND/ CCCD của người được ủy quyền.
6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
-     Thư mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019
 • Giấy Ủy Quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019
 • CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)
­­Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.
                                                                                      Trân trọng!
 
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch HĐQT


Trần anh Vương
 

 
Mẫu giấy ủy quyền có thể download tại đây

 • sd
 • sam
 • toho
 • isr
 • nsmv
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5