11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Công văn Gửi TTLK về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội cổ đông thường niên 2019

08/01/2019 07:24

Công ty CP Đầu tư BVG đã gửi công văn thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông:

Quý cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây.

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5