11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Nhà máy Công nghệ Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
8
 
6
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
 
Our machines & equipments includes multiple machining centers, a full-service EDM department, the latest CNC and EDM technologies to stay on the forefront of plastic injection mold manufacturing. We test sample of each mold against exacting customer requirements to ensure that all aspects of design, documentation and processing have been met satisfactorily before shipment.   
  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5