11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Nhà máy Công nghệ Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
8
 
6
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
 
(above) Pre-engineered steel buidling manufacturing
(below) Scaffolding manufacturing lines
Steel pipe manufacturing linesH beam shot blasting machineH beam straightening machine


H beam welding machineAuto powder coating line  
  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5