11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

06/03/2017 11:25

 

Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư BVG

Mã chứng khoán: BVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2017

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Quý cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5