11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

28/03/2017 18:04

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư BVG trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

 
– Thời gian tổ chức :   9h30 Thứ Sáu ngày 28/4/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 8:30)
 
– Địa điểm :  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Bắc Việt Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
 
– Đối tượng  tham dự : Cổ đông sở hữu cổ phiếu của BVG(mã BVG) tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/3/2017.
 
Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và tải toàn văn thông báo  tại đây
 
Trân trọng Thông Báo!

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5