11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Quyết định số 13.1/2016/QĐ/HĐQT - BVG ngày 12/09/2016 của HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp của công ty tại công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products VietNam

12/09/2016 11:16

 

 Quyết định số 13.1/2016/QĐ/HĐQT - BVG ngày 12/09/2016 của HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp của công ty tại công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Metal Products VietNam

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5