11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Nhà máy Công nghệ Bắc Việt tại KCN Quế Võ Bắc Ninh
8
 
6
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội

Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

02/03/2019 07:11

 

 Công ty CP Đầu tư BVG kính gửi  cổ đông Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ( Biên bản họp kèm theo)

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu  và tải toàn văn tại đây.
 
             1. Biên bản họp ĐHCDTN 2019
             2. Nghị Quyết ĐHCDTN 2019
 
Trân trọng Thông Báo!

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5