11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

28/04/2017 16:27

 

 Công ty CP Đầu tư BVG kính gửi  cổ đông Nghị Quyêt họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 để CBTT ra ngoài thị trường    ( Biên bản họp kèm theo)

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu  và tải toàn văn tại đây
 
 
Trân trọng Thông Báo!

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5