11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

Công ty CP đầu tư BVG công bố thông tin về việc công ty nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

22/06/2018 05:46

 

 Công ty CP đầu tư BVG  công bố thông tin về việc công ty nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới 
Nội dung: Thay đổi ngươi đại diện theo Pháp luật 

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5