11
 Nhà máy tại Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh
10
  Lãnh đạo Công ty nhận giải thường Sao Vàng Đất Việt 2015
9
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
8
 
6
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
7
Hoạt động đào tạo teambuilding hàng năm nhằm nâng cao tinh thần đồng đội
2
 Xưởng gia công khuôn mẫu nhựa
5
Trong xưởng sản xuất
4
Tổ chức Hội chợ Xuân cho CBCNV 
3
 Đội bóng của Công ty tại Đại hội thể thao BVG hàng năm'

BVG công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2017

22/06/2017 12:45

 

 Công ty Cổ phần Đầu Tư BVG  công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nghị quyết của ĐHĐCĐ TN 2017 :

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu  và tải toàn văn thông báo  tại đây
 
 
Trân trọng Thông Báo!

  • sd
  • sam
  • toho
  • isr
  • nsmv
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5